DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Avangardā – Latgales skolotāji

Skolotāju dienas priekšvakarā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās eTwinning, Erasmus+ vadībā norisinājās kārtējā Starptautiskā tematiskā skolotāju konference „Learning to think in digital society” („Iemācīties domāt digitālā sabiedrībā”).

Konferencē piedalījās skolotāji no visām Eiropas Savienības valstīm, kā arī pārstāvji no Gruzijas, Ukrainas, Armēnijas, Moldovas un Tunisijas.

No Latvijas bija deleģēti divi pedagogi: Svetlana Rudjko – prof. ģeogrāfijas un ķīmijas maģistre, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja no Daugavpils 16.vidusskolas un Līga Mažeika – pedagoģijas maģistre, informātikas un angļu valodas skolotāja no Aknīstes vidusskolas. Abas šīs skolotājas pārstāvēja Latgales skolas.

Konferences galvenais mērķis bija pielikuma Computational Thinking (Skaitļošanas domāšana) ieviešana izglītībā, kas ļautu skolēniem analizēt ikdienas problēmas un meklēt to risinājumus. Pašlaik skolās aktīvi un apzināti tiek stimulēta jaunāko tehnoloģiju izmantošana, kā arī eksperimenti ar jauniem moduļiem un jaunu kontekstu, lai skolēni mācību procesā varētu sadarboties un attīstīt radošu pieeju. Domāšanas prasme (skaitļošanas prasme, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, radoša pieeja, oriģinalitāte, stratēģiju izmantošana) ir viena no vissvarīgākajām prasmēm, kura  skolēniem būtu jāattīsta.

 Šī prasme šobrīd ir pieprasīta arī darba tirgū. Uzņēmumi, lai paaugstinātu konkurētspēju un ražīgumu, arvien vairāk ir atkarīgi no jaunu produktu, pakalpojumu un jaunu procesu radīšanas. Universitātes vienmēr lepojas ar to, ka ir devušas saviem studentiem intelektuālas iemaņas, taču īsts izaicinājums ir piesaistīt arī jaunākus skolēnus.

Šajā konferencē galvenais uzsvars tika likts uz skaitļošanas domāšanu, kam ir universāls pielietojums. Šīs domāšanas stratēģijas būtu jāzina un jāizmanto katram, ne tikai datorzinātniekiem.

 eTwinning ir lielākais Eiropas skolotāju tīkls, kas jau sen propagandē inovācijas, radošuma un kritiskās domāšanas idejas. Runājot par Latvijas izglītības sistēmas reformu un starpviju kompetencēm, šī tematiskā konference ar skaitļošanas domāšanas un kritiskās domāšanas koncepciju apskatu, bija ļoti lietderīga. Tika parādīts, kā eTwinning var sekmēt šo procesu. Triju dienu laikā varēja darboties 24 darbnīcās (worksop seeions). Lūk, dažas no tām:

 • Zemestrīču ierakstīšana un pētīšana skolā
 • Misija uz Marsu
 • Dabas izpratne, zinātnes priekšmetu apgūšana, izmantojot programmēšanu
 • Transporta līdzekļi
 • Autostrādes problēmas
 • Ēnu spēles: Brahmas torni
 • Inkluzīvā apmācība ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu
 • Datorprogrammas mācību plānos
 • Skolotāju apmācība

 Tika organizētas arī četras sesijas:

 • Skaitļošanas domāšanas integrācija skolas mācību plānā
 • Skaitļošanas domāšanas novērtējums
 • Skolotāju apmācība skaitļošanas domāšanai
 • Skaitļošanas domāšana kā ieslēgšanas veids

Noslēguma sesijā organizatori lika uzsvaru uz to, ka nepieciešams izglītot arī skolēnu vecākus. Nepieciešams stingri kontrolēt, kā bērns izmanto datoru.  Pie tā, ka datora lietotājs ne par ko citu neinteresējas, ir vainīgi pieaugušie, kuri nereglamentē laiku, kuru bērns pavada pie datora.

Tas attiecas arī uz mācību procesu. Ja skolēns negrib šķirties no sava telefona, pārvērtiet mīnusu par plusu – iesaistiet mobilo telefonu mācību procesā! Vienīgi var rasties neliela problēma – samazināties interneta ātrums, ja vienlaicīgi pieslēgsies vairāki lietotāji, bet laika plānojumam stundā ir ļoti liela nozīme.

Katrs konferences dalībnieks ieguva pieredzi, kā mācību procesā pielietot jaunu pieeju. Atsevišķi gribu pateikties organizatoriem, kuri bija ieplānojuši Atēnu skaistāko vietu apskati.

Nobeigumā gribu pateikt, ka projekts ir viena no efektīvākajām skolēnu apmācības metodēm, bet  eTwinning projekti izglīto arī pedagogus, iepazīstina ar novitātēm, bez kurām mūsdienīga skola nav iedomājama. Aicinu visus skolotājus – esiet radoši, sadarbojieties un mācieties kopā ar saviem skolēniem – tā arī ir kompetenču pieeja. Tad jūs vienmēr būsiet avangardā.

Sagatavoja skolotāja  Svetlana Rudjko

Rajon.info