DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Apsveicam mūsu skolotājas!

                                 
                     Jūsu prieks un Jūsu sāpes nāk
                     Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk.
                     Caur viņu priekiem un caur viņu sāpēm
                     Atbilde Jūsu dzīvei: Kāpēc?

 

Latviešu kultūras centrā  notika Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums, kurā tika godināti konkursa „Pedagoģiskās meistarības balva 2017” laureāti par kādas 2016./2017. m. g. metodiskas prioritātes īstenošanu, jaunie skolotāji un konkursa „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs” dalībnieki.

Jeļena Markova — uzvarētāja nominācijā “Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā”.

Regīna  Urbanoviča —  uzvarētāja nominācijā “Skolēnu un pedagogu medijpratība un digitālās  kompetences attīstīšana”.

Svetlana Rudjko – laureāte nominācijā “Skolēnu un pedagogu medijpratība un digitālās  kompetences attīstīšana”.

Tatjana Anufrijeva — laureāte nominācijā “ Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

Natālija Mickeviča — konkursa „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs” nominante.

Paldies Jums par nesavtīgo un atbildības pilno darbu. Paldies par sirds siltumu un zināšanām, ko sniedzat  bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Lai nekad nezūd ticība tam, ka Jūs darāt patiesi  svētīgu darbu!