DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolas Goda svētki

31.maijā, pēdējā šī mācību gada dienā, kad pie durvīm jau klauvē vasara, notika tradicionālie skolas Goda svētki. Mēs lepojamies ar to, ka mums ir daudz skolēnu, kuri, attīstot savas spējas un talantu, ir nesuši skolas vārdu pilsētā, novadā un valstī. Šajos svētkos tika godināti tie, kuri sasnieguši visaugstākos rezultātus mācībās, olimpiādēs, ZPD, projektos, sporta sacensībās un konkursos. Audzēkņi saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvanas.

Novēlam visiem lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam!