DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Grāmatu svētki

11.maijā skolas aktu zālē noritēja “Grāmatu svētki”, kur tika apbalvoti labākie lasītāji. Sākumskolas lasītāju programma darbojas mūsu skolā jau 2. mācību gadu. Tās ietvaros skolēni piedalās piecos konkursos.

Pirmais konkurss ir “Vislasošākā klase”. Visa 2.semestra garumā skolas bibliotekāre veica statistiku, cik un kādas grāmatas lasīja sākumskolas skolēni. Šai darbā viņai palīdzēja “Lasīšanas vilciens”. Izrādījās, ka visaktīvākie lasītāji mācās 2.a un 3.b klasē, bet par visaktīvāko lasītāju šajā mācību gadā kļuva 2.c klases skolniece Sanita Eisaka.

Otrais  ir “Izteiksmīgās runas konkurss”. Šis konkurss noritēja katrā klasē, un ar skolēnu balsošanu tika noteikti skolēni, kuri prot izteiksmīgi lasīt dzejoļus un prozu. Noslēguma pasākumā šie skolēni tika apbalvoti ar Pateicības rakstiem.

Trešais ir lasītāju konkurss “Mana mīļākā grāmata”. Visa mācību gada garumā mūsu sākumskolas skolēni ne tikai aktīvi apmeklēja bibliotēku un lasīja grāmatas, bet arī veidoja prezentācijas un uzstājās savas klases priekšā. 1. un 2.kl. bērni taisīja galvenokārt papīra prezentācijas uz A4 formāta lapām un kladēs. Daudziem skolēniem ir brīnišķīgas lasītāju dienasgrāmatas, kuras visi varēja apskatīt izstādē. 3.un 4.kl. skolēni veidoja arī elektroniskās prezentācijas.

Ceturtais ir zīmējumu konkurss “Manas mīļākās grāmatas varonis”. Visi sākumskolas skolēni prot zīmēt un dara to patiešām talantīgi. Izvēlēties no milzīgā zīmējumu skaita 10 labākos bija ārkārtīgi grūti, tāpēc žūrijā tika uzaicināti profesionāļi – vecāko klašu vizuālās mākslas skolotāji, un ar viņu palīdzību bija nosaukti uzvarētāji.

Pēdējais, piektais ir “Lasīšanas tehnikas konkurss”. Pārbaudot lasīšanas tehniku, skolotājs ņem vērā ne tikai izlasīto par vārdu skaitu 1 minūtē, bet arī tādus kritērijus, kā pareizruna, izteiksmīgums un teksta izpratne. Katrā klasē ir savi “čempioni” un viņi arī bija apbalvoti noslēguma pasākumā.

“Grāmatu svētki” kļuvuši par labu tradīciju skolā, jo tieši šeit sākumskolas skolēni var parādīt savus talantus un saņemt balvas par labi padarītu darbu.

Informāciju sagatavoja sākumskolas MK vadītāja Marina Paļčevska