DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Matemātikas un dabaszinību spēle “CLIL game”

29.martā 8.A klases komanda (A.Kaufmans, R.Osipovs, A.Zaharova, J.Ragele, A.Vasiļjeva) skolotāju S.Rudjko un R.Urbanovičas vadībā pilsētas matemātikas un dabaszinību spēlē “CLIL game” izcīnīja 2. vietu.

Spēle noritēja pa stacijām, katrā no tām vajadzēja veikt uzdevumu matemātikā un dabaszinībās, pie tam viss bija jāpilda angļu valodā.

Vienā no stacijām mēs skatījāmies filmu par bitēm, bet pēc tam atbildējām uz jautājumiem  un risinājām matemātikas uzdevumus.

Otrajā stacijā noteicām, vai 10 piedāvātajos produktos ir  kartupeļu ciete. Rakstījām angļu valodā nosacījumus, kas nepieciešami fotosintēzes procesam.

Trešajā stacijā mums piedāvāja ar ģeogrāfiju un astronomiju saistītas fotogrāfijas, mūsu uzdevums bija ierakstīt objektu nosaukumus.

Mēs tik labi veicām visus uzdevumus, jo piedalāmies projektā E-Twinning, kur ir iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas.

Anastasija Zaharova, 8.A klase