DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Absolventu vakars 2017

“Mums vienmēr ir atvērtas skolas durvis”

4.februārī skolu pieskandināja absolventu balsis. Nav svarīgi, cik ilgs laiks ir pagājis no dienas, kad tika saņemts atestāts par skolas beigšanu, šis vakars sasauca visus kopā, lai atcerētos to laiku, kad skola tika saukta par otrajām mājām. Skolas durvis absolventiem vienmēr ir atvērtas. Īpašs prieks par skolas beidzējiem ir skolotājiem. Ir tik patīkami apzināties, ka tavi skolēni ir sasnieguši savu mērķi, ir veiksmīgi izvēlētajā profesijā, labi vecāki saviem bērniem. Jauki, ka daudzu absolventu bērni ir Daugavpils 16. vidusskolas skolēni.

1992.gada absolventi skolai novēlēja, lai tā būtu brīnišķīgākā skola pilsētā, uzticama un labvēlīga, lai tā mīlētu visus – gan lielos, gan mazos audzēkņus.

Šīsdienas skolēnu dejas, dziesmas, JAK komandas uzstāšanās mijās ar absolventu atmiņām un jaukiem novēlējumiem. Arī viņi nebija aizmirsuši skolas gados izpildītās dziesmas un labprāt tās izpildīja. Absolventi iesaistījās arī piedāvātajās spēlēs un dejās.

Jau tradicionāli nobeigumā izskanēja skolas valsis, bet vēl ilgi skolas logos dega gaisma, jo absolventi dalījās atmiņas ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem.

 

Direktores vietniece Regīna Urbanoviča