DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Zinātniski pētnieciskie  lasījumi

1. un 2. decembrī skolā notika 11. klases skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi. Šo lasījumu mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par pētniecisko darbību. Pavisam tika iesniegti 27 darbi deviņās sekcijās. Lielākā skolēnu interese bija par valodniecību. Skolēni pētīja arī psiholoģijas, vēstures, kulturoloģijas, socioloģijas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, matemātikas un informātikas jautājumus. Visus skolēnu darbus vērtēja žūrija. Par labākajiem tika atzīti:

Vadims  Amosovs – „Alumīnija pārstrāde”

Olga Naumova un Olga Kaļiņina – „Asinsspiediena izmaiņas humanitāro un eksakto priekšmetu stundu ietekmē”

Arturs Daņilovs un Artjoms Kaptjugs – „Katapultas sviediena tāluma izpēte”

Jelizaveta Baranovska – „Uzvaras stratēģija”

Valērija Pesecka – „Mobilo ierīču izmantošanas iespējas skolā”

Ēriks Jaloveckis – „Daugavpils 16. vidusskolas audzēkņu personvārdi”

Anita Magrina un Svetlana Plečkena – „Atpūtas vietas Daugavpilī 20. – 30. gados”

Olga Komarova – „Depresija, tās tipi un cēloņi”

Anastasija Isakova – „Suicīda atspoguļojums jaunākajā literatūrā”