DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Ekoloģiskā konference „Mēs un mūsu vide”

Zemē no ozoliem lapas birst,

Zaros pēdējie sienāži čirkst.

Jau dažas sniegpārslas iesitas sejā,

Auksti sēdēt uz akmeņiem lejā…

 

 

Šogad dabaszinātņu un ģeogrāfijas priekšmetu nedēļa  notika no 10. līdz 14. oktobrim. Un tā nebija nejaušība. 14. oktobrī mūsu skolā norisinājās  nu jau deviņpadsmitā Daugavpils pilsētas skolēnu un skolotāju ekoloģiskā konference „Mēs un mūsu vide”.

Šīs nedēļas laikā katru dienu garajos starpbrīžos skolēni spēlēja dažādas spēles, piedalījās viktorīnās un bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas konkursos. Dzīvās dabas stūrītī tika novadīta ekskursija un viktorīna 3. – 5. kl. skolēniem, 9. –12. kl. bija piedāvāts zem mikroskopa aplūkot  ūdens pilienu un tajā mītošo dzīvību. 7. – 9. kl. skolēni varēja izspēlēt spēli “Bon apetite”, bet 5. – 9. kl. skolēni piedalījās konkursā “Ģeogrāfijas starpbrīdis”. Audzēkņiem bija dota iespēja parādīt savas zināšanas ķīmijas spēlēs “Bingo”, “Laboratorijas trauki”, bet mūsu skolas ķīmijas laboratorijā 8. – 9. kl. skolēni varēja īstenot “Brīnumainās pārvērtības”, bet 10. –12. kl. audzēkņi – “Ķīmijas eksperimentu”. Par pareizi sniegtajām atbildēm varēja nopelnīt oriģinālus žetonus, kurus iespējams apmainīt pret papildpunktiem dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas stundās. Skolēni bija ļoti aktīvi un piedalījās visos piedāvātajos pasākumos.

Nedēļas noslēgumā  deviņpadsmitajā Daugavpils pilsētas ekoloģiskajā konferencē, kuras simbols bija „ūdens”, piedalījās 15 skolēni un 5 skolotāji no Daugavpils 16. vidusskolas un 25 skolēni un 12 skolotāji no citām pilsētas skolām: 9. vidusskolas, 17. vidusskolas, 15. vidusskolas, 12. vidusskolas, 10. vidusskolas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas.

Plenārsēdes programmā uzstājās Daugavpils Universitātes pētnieks A.Pankjānis ar tēmu „Invazīvās sugas Latvijā”, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe R.Puida ar tēmu „Ieskats aizsargājamajās teritorijās Latvijā”,  otro – ceturto klašu koris un skolas Jautro un atjautīgo kluba komanda.

Pēc tam turpinājās darbs radošajās darbnīcās. Tika izveidotas 3 radošās darbnīcas, kurās darbu vadīja skolotājas Jeļena Markova, Jeļena Šilova un Svetlana Rudjko. Dalībnieki iepazīstināja visus klātesošos ar saviem pētnieciskajiem darbiem. Savus darbus piedāvāja 6 mūsu skolas skolēni un 10 skolēni no citām pilsētas skolām. Katrs papildināja savu zināšanu un prasmju bagāžu, guva idejas jauniem pētījumiem.  Viesi bija apmierināti ar jauko atmosfēru un balvām par ieguldīto darbā.

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jeļena Markova