DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results ” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)

Daugavpils 16.vidusskolas projekta “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”) apraksts.

(Līguma Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3)

Projekta pieteicējs: Daugavpils 16.vidusskola.

Projekta ilgums: no 2016. gada 29.augusta līdz 2018.gada 31.augustam (24 mēneši).

Projekta mērķis: Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2),   projekta “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results ”  galvenie mērķi ir:

— pilnveidot pedagogu sadarbību ar vecākiem;

— paplašināt pedagogu, skolēnu un vecāku izpratni par citu skolu izglītības sistēmām un ārpusskolas aktivitātēm;

— pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.

Projekta izmaksas:  ES Erasmus+  projekta kopējais finansējums ir 19850.00 EUR.

Projekta apraksts: projekts tika izveidots  atbilstoši 2014.-2017.gada skolas attīstības plānam.

Projektā piedalīsies 7 Eiropas valstis: Grieķija, Portugāle, Polija, Rumānija, Spānija, Latvija un Turcija.

Kopā ir plānots realizēt 7 mobilitātes (braucienus). Pedagogi apgūs jaunu informāciju par sadarbību ar vecākiem. Vecāki varēs iepazīties ar izglītības sistēmu citās valstīs. Tiks apgūts kā pilnveidot klases  audzināšanas stundas,  izmantot  video,  uzlabot mācīšanas vidi skolā. Skolēni varēs izveidot jaunu klubu, internetā izstrādāt projekta elektronisko mājas lapu, izstrādāt kalendāru. Skolēni, sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem, izveidos aktivitāšu kalendāru, kā arī notiks aptaujas, lai redzētu projekta gaitas efektu, mācīsies rakstīt referātu par paveikto darbu un dalīsies pieredzē par ārpusklases aktivitātēm. Katras valsts pārstāvji izveidos videofilmu par projekta pieredzi. Kā arī notiks seminārs par komunikācijas jautājumiem un savstarpējām attiecībām, . Visu valstu jaunatne, kluba darba ietvaros, izveidos izglītības programmu ar pielikumu “Izgudrotājs”.

No Daugavpils 16.vidusskola projektā piedalīsies  pedagogi un  skolēni.

Sagatavošanās posmā un braucienā  uzlabosies svešvalodu zināšanas, tiks gūta jauna pieredze pedagoģijā, interešu izglītībā, uzlabosies sadarbība ar vecākiem, notiks pieredzes apmaiņa ar ārvalstu pedagogiem, citu valstu vecākiem, skolēniem jaunu kontaktu nodibināšana. Pedagogi cels savu kvalifikāciju, iepazīsies  ar Eiropas kopienas un daudzveidīgajām  Eiropas izglītības sistēmām, uzzinās citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi.   Skolā tiks ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas un  skolēniem tiks sniegta 21.gs. iespējām atbilstīga izglītība, izmantota iespēja uzzināt vairāk par Eiropas valstu kultūrām un vērtībām. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un Latgales skolotājiem semināros un atklātajās stundās. Projektā iegūtas prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

 

Sagatavoja

Daugavpils 16.vidusskolas direktore

Olga Dukšinska

m.t. 29238774

e-pasts: vsk16@inbox.lv