DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolēnu bezmaksas braucamās biļetes

Skolēnu bezmaksas braucamās biļetes var noformēt skolā (117.kab.)
no 2016.gada 18.augusta, iesniedzot:
iesniegumu (veidlapa skolā);
fotogrāfiju 3x4cm.