DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Dabaszinātņu nedēļa

Atnāca pavasaris. Un skolā tradicionāli notika dabaszinātņu nedēļa, kura šogad bija no 18.-22.aprīlim. Piedalīties varēja visi.

Katru dienu skolas gaiteņos garajos starpbrīžos notika spēles, viktorīnas un konkursi ķīmijā un bioloģijā: viktorīna „Ko es zinu par zivīm?” (5.-6.kl.), spēle „Sporaugi” (7.kl.), konkurss par putniem „Atpazīsti mūs!” (8.kl.). Skolēniem bija arī iespēja nospēlēt ķīmijas „Bingo”. Visu nedēļu otrajā stāvā varēja apmeklēt izstādi „Dzīve kokā” par Latvijas retajiem un izzūdošajiem dzīvnieku sugām. Turpat 5.-9.klašu skolēni varēja pārbaudīt savas iemaņas meklēt atbildes uz viktorīnas jautājumiem tieši „kokā”. Katrā aktivitātē par pareizām atbildēm skolēni saņēma žetonus. Skolēni bija ļoti aktīvi. Visvairāk žetonu sakrāja Viktorija Čebuničeva (9.b) – 52 un Jūlija Kaļiņina (9.b) – 39. 5.a un 6.a klases skolēni kopumā nopelnīja pa 80 žetoniem.

Arī stundās skolēni varēja iedziļināties dabaszinātņu pasaulē. Bioloģijas un ģeogrāfijas kabinetos tika izveidoti zooloģijas, anatomijas un ģeoloģijas muzeji, kuros tika izstādīti gan jaunākie (cilvēka skelets, ērces modelis, kukaiņu kolekcija, kalnu iežu un minerālu kolekcija), gan 20-25 gadu vecie eksponāti. Astotajās klasēs notika ķīmijas stunda „Ceļojums apkārt Ķīmijas salai”. Stundās skolēniem tika demonstrēti interesanti ķīmiskie mēģinājumi, video par ģeogrāfiskiem objektiem. 5.–6.kl. skolēniem tika demonstrētas brīnumainās ķīmiskās pārvērtības.

Liels paldies skolēniem, kas palīdzēja novadīt dažādas aktivitātes. Tie ir Marita Marecka (8.b), Sandra Mankeviča (8.b), Ivans Dubodelovs (8.b), Anita Magrina (10.), Nadežda Zenkova (11.), Veronika Petkeviča (11.), Maksims Jurinovs (11.), Veronika Griņko (11.), Jekaterīna Kaļiņina (12.), Anastasija Lobačeva (12.), Jūlija Tarvide (12.) un Vadims Dzjubenko (12.).

Dabaszinātņu nedēļas laikā notika ģeogrāfijas un bioloģijas olimpiādes 8. klasēm. Rezultāti ir šādi:

Bioloģija

  1. vieta – Sergejs Jevstigņejevs (8.a)
  2. vieta – Valērijs Meduņeckis (8.a)
  3. vieta – Tatjana Soldatjonoka, Valiantsina Fedarenkava (8.a), Jevgenijs Pitkevičš (8.b)

Ģeogrāfija

  1. vieta – Ivans Dubodelovs (8.b)
  2. vieta – Valērijs Meduņeckis (8.a)
  3. vieta – Jevgenijs Pitkevičš (8.b)

Informāciju sagatavoja bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jeļena Markova