DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

13-14 gadīgo pusaudžu vasaras nodarbinātība

Daugavpils pilsētas domes 13-14 gadīgo pusaudžu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanas kārtība 2016. gadā

Daugavpils pilsētas 13-14 gadīgo pusaudžu vasaras nodarbinātības pasākuma mērķis: veicināt Daugavpils pilsētas 13-14 gadīgo pusaudžu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo praktisko pieredzi.

Pusaudžiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies no 2016.gada 29.februāraSkolas sociālie pedagogi pieņems direktoram adresētu iesniegumu no vecākiem līdz 2016.gada 11.martam.

Izvērtēšanas darbs notiks no 2016.gada 14.marta līdz 2016.gada 30.martam.

Vērtējuma kritēriji: vidējā atzīme, Iekšējo kārtības noteikumu ievērošana, piedalīšanās ārpusstundu darbā (skolā, pilsētā), ģimenes sociālo situācija (maznodrošināti, bāreņi, aizbilstamie, daudzbērnu ģimenes).

Skolēniem atlases rezultāti tiks paziņoti 2016.gada 31.martā.

Daugavpils 16.vidusskolā strādās  30 skolēni, 4 stundas dienā.

Iespēja strādāt vasaras laikā tiks piedāvāta tikai vienu reizi:

01.06.-14.06.  —  15 skolēni,     15.06.-30.06. —  15 skolēni