DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Starptautiskā PALDIES diena

 


11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies” diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību  un atcerēties tos cilvēkus, kas dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka”

2021.gada 21.decembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 3.b klases skolēni  noskatījās koncertlekciju “Ziemassvētku pasaka”. Pasākuma mērķis bija uzzināt, kāds ir Ziemassvētku galvenais vēstījums. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: koncertlekcija “Dzeja un mūzika”

Programmas  «Latvijas skolas soma» ietvaros 2021.gada 09.decembrī 6.c klases skolēni un klases audzinātāja skatījās  digitālo koncertlekciju “Dzeja un mūzika”. Programmas mērķis ir iepazīties ar mūsu kultūras dižgariem, uzzināt vairāk par to, kādas bija dzejas attiecības ar mūziku. Lasīt tālāk…

Labdarības akcija

Labdarības akcija

Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, un tā vien šķiet, ka tieši Ziemassvētkos ikkatrs dāvināšanas prieku izjūt daudz reiz lielāku nekā jebkurā citā mēnesī. Lai šo prieku vēl vairāk pavairotu, Jauniešu organizācija “Apelsīns” vāca dāvanas Latgales pansionātiem. Mūsu skolas 1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 4.c, 7.a, 7.c, 8.a, 10., 12. kl. skolēni, atsaucoties Jauniešu organizācijas “Apelsīns” labdarības aicinājumam, sagādāja Ziemassvētku dāvanas veco ļaužu pansionātiem Latgales un Sēlijas reģionos.

Skolēnu parlaments izsaka pateicību skolēniem un skolas darbiniekiem, kuri palīdzēja jauniešiem izdarīt labu darbu. Rūpes par vecāko paaudzi ir jāveicina un jāatbalsta visai sabiedrībai kopumā. 

  Skolēnu parlaments Lasīt tālāk…

Apsveikums Ziemassvētkos!

Jaunsargu nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā

2021./2022. mācību gada Daugavpils 16.vidusskolā turpinās Jaunsargu nodarbības, kuras apmeklē 15 skolēni no dažādām klasēm. Nodarbības notiek katras nedēļas otrdienās no plkst.15:30 līdz plkst.17:05.

Jaunsargu interešu izglītības programmas  mērķis ir attīstīt dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas,veicināt jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā. Programmā var piedalīties jebkurš skolas jaunietis vecumā no 10 līdz 21 gadam. Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas. Lasīt tālāk…

Ziemassvētku apsveikums

Apsveikums Ziemassvētkos

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: tālizrādes “Taņas dzimšanas diena. WEB” apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2021. gada 8.novembrī 10.-12. klašu skolēni apmeklēja tiešsaistes izrādi “Taņas dzimšanas diena”. Pasākuma mērķis bija iepazīt mūsdienu teātra mākslu, ielūkoties dzimtas un valsts vēstures lappusēs, aizdomājoties par pagātni un nākotni, sabiedrību, kurā dzīvojam.

Ģertrūdes ielas teātra izrāde “Taņas dzimšanas diena” veidota kā stāsti par pagājušā gadsimta Latviju, to varētu nosaukt par atmiņu vakaru. Lasīt tālāk…

Advents – gaidīšanas laiks

Advents un līdz ar to jauns liturģiskais gads šogad sākas 28. novembrī. Ko ir vērts zināt par šo gaidīšanas un cerību laiku? Vārds „Advents” (latīņu valodā adventus) nozīmē atnākt, tuvoties un ir attiecināms uz Kristus atnākšanu, Viņa piedzimšanu. Advents nav drūms, bet gan priecīgas gaidīšanas un garīgā brieduma laiks, kas var mums palīdzēt labāk sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem. Jau pati gaidīšana uz Kunga atnākšanu rada mūsos prieku.

Katru Adventa svētdienu kristieši iededz vienu sveci vainagā, tā atgādinot, ka Dieva atklāšanās notikusi pakāpeniski, līdz pilnā mērā mēs Dievu ieraudzījām Jēzū Kristū — patiesā cilvēkā un patiesā Dievā.

Jau deg sveces, kuras simbolizē cerību, ticību un prieku. Šo svētdien mēs iedegsim  ceturto sveci – eņģeļu sveci jeb mīlestības sveci.

 

Svētīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!