DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pa Eiropas arhitektūras pēdām

Gatavojoties atzīmēt Eiropas dienu, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā  (Aveņu ielā 40 un Valmieras ielā 5) no 2. līdz 10.maijam notika radošo darbu konkurss “Pa Eiropas arhitektūras pēdām”.  Konkursa mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku, attīstīt pētnieciskās un radošās prasmes.

Nauda – tā ir tik parasta, visiem pieejama, katru dienu turama rokās. Bet kas uz naudas ir attēlots? Kāpēc? Vai bieži mēs par to aizdomājamies? Skolēnu uzdevums bija  pētīt Eiropas Savienības naudas zīmes un caur simboliem un zīmēm atklāt Eiropas vērtības, kultūrvēsturisko mantojumu. Iegūto informāciju skolēni radoši apkopoja un prezentēja žūrijai. Apsveicam labāko darbu komandas!

1.vieta – 6.a, 4.d;   2.vieta – 7.a, 11.d, 12.d;  3.vieta – 5.a.

Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja Oksana Staņeviča Lasīt tālāk…

Mātes diena

Mātes diena Latvijā tiek svinēta maija otrajā svētdienā, tie ir starptautiski svētki par godu visām māmiņām. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolēni (Aveņu 40) tradicionāli apsveica savas māmiņas ar kādu nelielu, bet mīļu dāvanu: ar ziediem, ar kartītēm, ar zīmējumiem. Klases stundu laikā, kā arī mācību stundās viņi zīmēja mātes portretu, gatavoja kartītes, ar mīlestības pilniem vārdiem mammai rakstīja esejas, lasīja dzejoļus, veidoja prezentācijas.

Mīļas māmiņas! Lai visas dāvanas Jums rada prieku un gandarījumu! Priecīgus svētkus! Lasīt tālāk…

Eiropas dienas aktivitātes

Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos un aktivitātēs kopā stiprinām izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, solidaritāti, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 10.a klases skolēni aktīvi iesaistījās Eiropai veltītajos pasākumos. 9. maijā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” notika “EIROPAS DIENA DAUGAVPILĪ 2023”. Konkursa dalībniekiem bija jāapliecina savas zināšanas ar Eiropu saistītos jautājumos, kas noteikti bija liels izaicinājums. 35 komandu konkurencē sīvā cīņā tika noskaidroti erudītākie Eiropas pazinēji Latgalē. Lasīt tālāk…

PĪKS UN PĪKA 2023 laureātu koncerts Eiropas pagalma svētkos

Skanīgi ieskandinājām Eiropas pagalma svētkus, kas norisinājās šī gada 3.maijā Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Vienības pamatskolas pagalmā.

Koncertā piedalījās Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” mazo izpildītāju konkursa-festivāla „Pīks un Pīka” laureāti. Lepojamies, ka laureātu vidū bija arī mūsu iestādes (Tartu iela 8) audzēknes: trio, kura sastāvā Amelija Valtere, Karolina Troicka un Elizabete Biteniece izpildīja “Dziesmiņu par skolas somu”, bet soliste Anita Šeleste atklāja koncertu ar dziesmu “Mūsos katrā dārgums mīt”.

Sveicam konkursa laureātes ar iegūtajiem 1.pakāpes diplomiem. No sirds priecājamies par meiteņu augstajiem sasniegumiem!

Sagatavoja mūzikas skolotāja Baiba Pankjāne Lasīt tālāk…

Pavasara izstāde skolā

Katru gadu pavasarī pilsētā norisinās mākslas nedēļa, kuras laikā notiek daudzveidīgi pasākumi.

Mūsu skolā šogad veidotā izstāde ir veltīta dzimtajām mājām, vasarnīcai. Tajā ir izstādīti darbi, ko skolēni veidoja vizuālās mākslas un dizaina stundās, izstrādājot arhitektūras projektu. Skolēni iepazina būvniecības rasēšanas pamatelementus, Latvijas muižas saimniecības iekārtošanas īpatnības, kā arī dažādus paņēmienus darbā ar kartonu, papīru un līmi. Skolēni strādāja ar interesi. Viņi uzbūvēja savu sapņu māju, kā arī centās radoši noformēt tās apkārtni.

Izstāde ir aplūkojama Aveņu ielā 40, 2. stāva gaitenī.

Sagatavoja vizuālās mākslas un dizaina skolotāja Jadviga Osipova Lasīt tālāk…

Mūsu veltījums Latvijai


    3.maijā pie skolas centrālās ieejas (Aveņu iela 40) notika zibakcija, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Zibakcijas laikā valdīja pacilāta gaisotne, skanēja Latvijai veltītas dziesmas. Dalībnieki bija vienoti patriotisko jūtu izpausmē.

 

Lasīt tālāk…

Pilsētas “Eirospēle”

Apsveicam

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 8.klašu komandu ar iegūto 2. vietu pilsētās “Eirospēlē”!

Komandas sastāvā: Mihails Bakumecs (8.a) Oļegs Ivanovs (8.a), Maksims Petkevičs (8.b), Sanita Eisaka (8.c), Anastasija Smirnova (8.c).

 

           

 

Erasmus+ (KA 2) projekts “Ceļš uz zaļo nākotni”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu  izglītības sektora projekts “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni»). Līgums Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082391 (ID Nr. KA210-SCH-B3608098).

 2023. gada maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekta “ROAD TO GREEN FUTURE ” («Ceļš uz zaļo nākotni») īstenošanu.

Projekta mērķi un prioritātes ir:

  • ekoloģijas, vides aizsardzība un cīņa pret klimata pārmaiņām;
  • Eiropas kopīgas vērtības, pilsoniskā līdzdalība un līdzdalība izglītības procesos: atbalsts skolotājiem, skolu vadītājiem un citiem pedagogu amatiem;
  • globālās vides aizsardzības problēmu apzināšana;
  • jaunās mācīšanās un mācīšanas metodes;
  • ilgtspējīga attīstība un izglītības iestāžu sociālās atbildības veicināšana;
  • pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbības veicināšana ekoloģiskos jautājumos;
  • pedagogu un skolēnu izpratnes attīstība par Eiropas skolu izglītības sistēmām un ārpusskolas aktivitātēm;
  • ārvalstu pedagogu labās prakses piemēru pārņemšana.

Lasīt tālāk…

Saruna par atkarību veidošanās procesu

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 6.A un 7.A klases skolēni 3.maijā tikās ar psiholoģi Ludmilu Vasiļjevu, kura projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros diskutēja ar skolēniem par atkarību profilaksi.

Lekcijas dalībnieki uzzināja, kā rodas atkarības un ar ko tās atšķiras no kaitīgiem ieradumiem. Skolēni uzzināja, ka cilvēks, kurš ir pašpārliecināts un izprot sevi, ir mazāk pakļauts atkarību ietekmei. Par atkarībām ir jārunā arvien vairāk un biežāk, neraugoties uz skolēnu vecumu. Agrīna skolēnu izglītošana par atkarības procesiem, mazina atkarību risku nākotnē.

Teiksim NĒ atkarībām! Lasīt tālāk…

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Kadisā (Spānijā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” ietvaros no 2023. gada 23. līdz 29.aprīlim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas latviešu valodas skolotāja Irina Hiļmane un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Sustainability – Teaching Eco Skills”, kurš tika realizēts Kadisā (Spānijā). Projektā piedalījās 15 dalībnieki no Latvijas (3), Grieķijas (4), Itālijas (3), Anglijas (2), Īrijas (1) un Vācijas (2).

Kursa aktivitātes paredzēja uzlabot angļu valodas prasmes, pievērst īpašu uzmanību ilgtspējīgam dzīvesveidam, piekrastes dabai un intensīvai tās izmantošanai, apgūt nākotnes prasmes, lai risinātu ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas, kā arī gūt zināšanas, kā veiksmīgāk īstenot nākotnes nometni savā skolā (ārā nodarbības) un pārveidot to savām vajadzībām. Lasīt tālāk…