DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Iepazīstam eksperta profesiju

No 21.novembra līdz mēneša beigām mūsu pirmsskolas grupās (programmas īstenošanas vietā Raipoles 8) notika Karjeras nedēļa.

Vispirms mēs pārrunājām ar bērniem, kas ir profesija, kāpēc jāiet uz darbu, kādu  profesiju  pārstāvjus zinām.  Ar bērniem pārrunājām dažādas profesijas un tajās izmantojamos darbarīkus, izveidojām runājošo sienu ar attēliem un vārdiem, ar kuru palīdzību var veidot teikumus par profesijas pārstāvja darbu. Mēs secinājām, ka mūsu bērniem visvairāk interesē policista profesija, tāpēc mēs aicinājām ciemos mūsu audzēkņa mammu, Nadeždu Stašulāni, kura strādā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Latgales ekspertu nodaļā.

Nadežda kopā ar savu kolēģi Agitu atbrauca pie mūsu grupas bērniem, un pastāstīja tiem par savu profesiju. Ko viņas dara, kā meklē pierādījumus, kādi var būt pierādījumi, kā atrast noziedznieku, parādīja savus darbarīkus, piedāvāja bērniem pašiem atrast pierādījumus. Kopā ar bērniem pētīja pirkstu nospiedumus, un katram bērnam bija iespēja saņemt daktiloskopisko karti ar saviem pirkstu nospiedumiem.

Liels pārsteigums bērnus gaidīja ārā! Īsta  mašīna “Policija”, kura aprīkota speciālajam eksperta darbam. Bērniem bija iespēja iekāpt automašīnā un apskatīt dažādas lietas un aprīkojumu pierādījumu meklēšanai. Visiem ļoti patika iepazīšanās ar eksperta darbu un radās liela interese par profesiju eksperts. Ikdienā mēs redzam tikai parastos policistus un pat nevaram iedomāties, ka policista eksperta profesija  ir tik svarīga, interesanta, vajadzīga un arī reta (Latgales reģionā strādā tikai 18 šādas profesijas pārstāvji).

Sirsnīgi pateicamies ekspertēm Nadeždai un Agitai par interesanto pasākumu bērniem!

Informāciju sagatavoja J.Matule un L.Sidorova, grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotājas