DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Jauniešu forums

2022.gada 22.novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” projekta “Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros noritēja Jauniešu forums, kurā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas15 Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji (8.-11.kl).

Pasākuma laikā notika paneļdiskusija, kurā piedalījās Randa Ķeņģe (IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā), Andrejs Elksniņš (Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs), Nils Mosejonoks (JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors), Inese Tauriņa (biedrības “Sabiedrība par atklātību – DELNA” direktore) un Jānis Drelings (Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidents). Tika apspriesti dažādi jaunatnes politikas veidošanas jautājumi un jauniešu līdzdarbošanās iespējas  Daugavpilī, Latvijā un Eiropā. Diskusijas dalībnieki dalījās savā pieredzē.

Pēc paneļdiskusijas klātesošie tika sadalīti vairākās darba grupās, kurās diskutēja par trijām prioritātēm: līdzdalība un iniciatīvas, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, atbalstoša vide un klimats. Katrai darba grupai bija piesaistīti eksperti. Veicot atgriezenisko saiti pēc grupu darbu, tika izveidota “ceļa karte” Daugavpils dialogam ar jauniešiem.

Pasākuma laikā priecēja arī dažādi priekšnesumi no mūsdienu deju kolektīva „DZIRKSTELĪTE” (vad. Inese Poga), deju studijas “PARADĪZE” (vad. Žanna Trojāne) un muzikālās grupas “Greedy for Stage”.

Lai forumā izveidotā “ceļa karte” uzlabo situāciju jaunatnes lietās Daugavpilī!

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Gunda Pastare