DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

«Domā globāli, rīkojies lokāli!»

Daba ir mūsu vērtība, kura ir jāsaudzē. Mūsu pirmsskolas bērni, vecāki un darbinieki (programmas īstenošanas vieta Raipoles ielā 8) par to ne tikai zina, bet arī reāli iesaistās procesā. Katru gadu mēs vācam makulatūru otreizējai pārstrādei, lai taupītu dabas resursus.  Arī šogad mēs ar prieku iesaistījāmies otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projektā  “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta”. Pirmajā makulatūras izvešanas reizē esam savākuši vairāk par vienu tonnu papīra, kurš izglābs no izciršanas desmitiem koku. Dalība šajā pasākumā vērš bērnu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veido izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Mācību gada laikā bērniem regulāri tiek rīkoti izglītojoši pasākumi par atkritumu šķirošanu un dabas saudzēšanu. Arī ikdienā bērni labprāt iesaistās šķirošanas procesā, grupās savācot papīra atlikumus, tādējādi šī aktivitāte apstiprina šī gada makulatūras vākšanas kampaņas galveno vadmotīvu «Domā globāli, rīkojies lokāli».

Informāciju sagatavoja direktora vietnieks pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž.Stašāne