DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

„Skolotājs – izaicinājumu pārvarētājs”

5.oktobrī Daugavpils Kultūras pilī norisinājās Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums „Skolotājs – izaicinājumu pārvarētājs”, kura laikā tika sumināti skolotāji, patiesi sava darba entuziasti, jaunā pedagoģiskā maiņa un konkursa «Daugavpils Jaunais skolotājs 2022» laureāti.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš uzrunāja pedagogus, apliecinot viņiem savu patieso apbrīnu un cieņu. Apsveikuma vārdiem piebiedrojās arī domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs.

Pasākuma gaitā tika apbalvoti pedagogi, kuri pagājušajā mācību gadā visveiksmīgāk tikuši galā ar dažādiem izaicinājumiem, tostarp arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotāji. Goda raksts tika pasniegts…

Anželikai Anufrijevai par prasmi mācīt un mācīties. Anželika ir pedagogs, kas bez grūtībām pielāgojas jaunām situācijām, pieņem jebkuru izaicinājumu. Būdama latviešu valodas un literatūras skolotāja, uzdrošinājās iegūt datorikas skolotāja specialitāti. Viņas leksikonā nav vārdu “nezinu, neprotu, nevaru”. Anželika ne tikai attīsta skolēnu talantus, bet labprāt palīdz kolēģiem, ir atsaucīga, pacietīga un izpalīdzīga. Paveic ne tikai to, kas jāizdara, bet daudz, daudz vairāk.

Ivetai Krilovai par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem un sasniegumiem izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības attīstībā, par metodiskās pieredzes un Daugavpils vārda popularizēšanu valstī. 2021./2022.m.g. Iveta Krilova devusi būtisku ieguldījumu Daugavpils 17. vidusskolas talantīgo izglītojamo zinātniskās pētniecības darba attīstībā, kā arī metodiskās pieredzes popularizēšanā valsts līmenī. Viņas vadītie izglītojamie Latgales un valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencēs guvuši godalgotas vietas. Savā metodiskajā pieredzē izglītojamo talantu un kompetenču veicināšanā Iveta ir dalījusies ar kolēģiem visā Latvijā, projekta ,,Skola 2030” ietvaros organizētajā Latvijas konferencē kompetenču pieejas ieviešanā mācību saturā ,,Praktiski. Lietpratībai” Latgales reģionā”,  uzstājoties ar diviem ziņojumiem TV tiešraidē. Laikraksta ,,Skolas Vārds” konkursā ,,Mana interesantā mācību stunda” I. Krilova ieguva I vietu Latvijā. Tā ir otrā pretendentes publikācija laikrakstā ,,Skolas Vārds”.

Gaļinai Kižlo par godprātīgu un nesavtīgu darbu bērnu izglītošanā un  audzināšanā pirmsskolas izglītības iestādē. Viņas profesionalitāte, mīlestība pret bērniem un cilvēciskums kalpo par pamatu veiksmīgam darba rezultātam. Īpaša pieeja katram bērnam, spēja būt par uzticamu padomdevēju un sadarbības partneri katram vecākam padara ikviena bērna pavadīto laiku bērnudārzā par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rūpīga attieksme pret iestādes tradīcijām, pašaizliedzīgs un nesavtīgs darbs pasākumu plānošanā un organizēšanā ir Gaļinas neaizvietojams ieguldījums iestādes darbā.

Ludmilai Sidorovai par godprātīgu un profesionālu darbu. Ludmila ir pedagogs, kurš vienmēr visu savu enerģiju un zināšanas atdot darbam. Tai vienlīdz labi izdodas atrast kopīgu valodu ar mazajiem “knauķiem” un “lielajiem” bērniem. Tā sniedz atbalstu jaunajiem skolotājiem, veiksmīgi sadarbojas ar kolēģiem un bērnu vecākiem. Priekšzīmīgi veicot jebkuru uzticēto uzdevumu tā vienmēr  var piedāvāt arī savas oriģinālās idejas un veltīt tām savu brīvo laiku.

Sanitai Jaunošānei par jaunām sadarbības prasmēm un fleksibilitāti, realizējot savu spēju potenciālu. Skolotāja, izstrādājot metodisko video materiālu “Lauku darbi”,  bērniem  sniedza iespēju iepazīt citu tautu kultūru, tās klimatiski atšķirīgu dabas vidi un lauku darbus. Sanita izveidoja brīnišķīgu sadraudzības video saziņu un saraksti ar tālās Kamerūnas Nseng Nlong ciemata Nikol Ebindi kalna Svētdienas skolas bērniem. Grupas bērni guva aizraujošu un izzinošu ceļojumu, plašāku redzesloku un prasmi pieņemt citādo

Tradicionāli tika sveikti jaunie pedagogi, kas šajā mācību gadā piebiedrojušies Daugavpils skolu un pirmsskolu saimēm. Šogad mūsu skolā uzsāka darba gaitas Diāna Jaunmuktāne (latviešu valodas un literatūras skolotāja), Marija Čerņavska un  Aleksandrs Visockis (sporta un veselības skolotāji) un Staņislavs Grabļevskis (mūzikas skolotājs).

Lai pietiek enerģijas veikt nerimstošo skolotāja darbu un ik diena ir piepildīta ar radošumu, pacietību un sapratni!