DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

19.februārī sāksies 15-19 gadus vecu jauniešu reģistrācija vasaras nodarbinātības programmai

Šo sestdien, 19.februārī, plkst.11.00 sāksies elektroniskā reģistrācija 2022.gada vasaras nodarbinātības programmā 15-19 gadīgiem jauniešiem, kuri ir deklarēti Daugavpilī. Reģistrācija notiks mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ sadaļā „Nodarbinātība” un turpināsies līdz 25.februārim (ieskaitot).

Lai piereģistrētos nodarbinātības programmai, plkst.11.00 obligāti jāatjauno mājaslapa, lai lejā zem anketas parādītos poga SŪTĪT PIETEIKUMU. Reģistrējoties liela uzmanība jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanas precizitātei (vārds, uzvārds, personas kods).

Šogad visi jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem (gan jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, gan jaunieši, kuriem ir maznodrošinātās, trūcīgas ģimenes statuss, gan visi pārējie jaunieši) reģistrēsies vienlaicīgi. Kopumā 2022.vasaras laikā 15-19 gadīgiem jauniešiem ir paredzētas 1313 darba vietas, no tām 328 ir prioritārās darba vietas (197 prioritārās vietas ir paredzētas jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, bet 131 prioritārā vieta – jauniešiem, kuriem ir maznodrošinātās, trūcīgas ģimenes statuss). Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk, nekā prioritāro vietu, tad neapstiprinātie pieteikumi tiks iekļauti kopējā sarakstā, ievērojot pieteikumu reģistrācijas laiku. Reģistrēšanās rezultāti tiks publicēti mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ 4.martā.

 

Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies 5.martā plkst.11.00 un turpināsies līdz 9.martam (ieskaitot). Šī vecuma jauniešiem, kuriem ir daudzbērnu, maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss, arī tiks sniegta prioritāte (katrā vispārējā izglītības iestādē un periodā tiek paredzēti 20% no pamatsarakstā pieejamajām darba vietām jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm un 20% no pamatsarakstā pieejamajām darba vietām – jauniešiem, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss). Reģistrēšanās rezultāti tiks publicēti mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ 18.martā.

 

Papildus informācija:

Olga Jefremova

27096500