DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Valsts aizsardzības mācība attālināti

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli līdz 06.04.2021. valsts aizsardzības mācība vispārējās izglītības iestādēs tiek īstenota attālināti, saskaņā ar Jaunsardzes centra 24.09.2020. rīkojumā Nr.278 “Par valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanu 2020./2021.mācību gadā” noteikto kārtību. Instruktori patstāvīgi pielāgo mēneša mācību saturu attālinātai mācību metodei.

Arī Daugavpils 16.vidusskolas 10. un 11. klasei nodarbībās paredzamās tēmas tiek apgūtas attālināti. Nodarbību tēmu materiāli, ieskaites, praktiskie darbi skolēniem tiek nosūtīti e-klasē, WhatsApp grupās, ZOOM un Uzdevumi.lv.  Pēc iepazīšanās ar mācību stundās paredzētās tēmas materiāliem, jauniešiem jāveic arī praktiskie uzdevumi, kā piemēram, orientēšanās, sakaru apmācība, ierindas mācība, vēsture.

Vasaras brīvlaikā jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kurām būs interešu izglītības statuss. Praktisko iemaņu nometnes tiks organizētas pēc katra mācību gada un ilgs 10 dienas. Šogad pieteikties uz šīm nometnēm jaunieši var līdz februāra beigām Jaunsardzes centra mājas lapā: https://jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba  

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra 2.novada nodaļas

Jaunsargu instruktors Jānis Mežulis