DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta apmeklējums. Neilgs ceļš kāpās

 

27.maijā 7. klašu skolēniem, e-Twinning projekta un Jauno ģeogrāfu kluba dalībniekiem iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja apmeklēt Vidzemes ievērojamās vietas.

Sākumā skolēni devās uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Tā ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

Biosfēras rezervāta mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā. Biosfēras rezervāts pārstāv starptautiski atzītas mērenajai mežu joslai raksturīgas sauszemes un Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas. Lai nodrošinātu teritorijas ainavu, ekosistēmu, sugu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu un veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību biosfēras rezervāta teritorija ir iedalīta funkcionālajās zonās (ainavu aizsardzības zonas un neitrālās zonas).

Tālāk brauciena dalībnieki apmeklēja Ainažu jūrskolas muzeju, kur uzzināja, kā piekrastes zvejnieku ciemos būvēja un laida ūdenī senos buriniekus un kā jūrnieki ar tiem devās tālajās pasaules jūrās un okeānos, par jūrskolas izveidošanu 1864.gadā, tās darbību, burukuģu būvniecību Baltijas jūras Vidzemes piekrastē 19. gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā. Skolēni apskatīja Eiropā vienīgo pieminekli kartupeļiem. Apmeklējot Ainažu ugunsdzēsības muzeju, skolēni uzzināja, kāpēc ugunsdzēsības torņi nav zemāki par 27 m. Arī viņi iepazina Ainažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības darbību.

Vēlāk dalībnieki devās uz Latvijas – Igaunijas robežu, apmeklēja Iklu, pastaigājās pa bruģēto Ainažu molu, kas vijas caur randu pļavām. Mola garums ir 700 m, tas tika izveidots pirms 100 gadiem, lai nogādātu līdz jūrai uzbūvētos kuģus.

Tālāk – Salacgrīva, kur skolēni apmeklēja Veczemju klintis (apmēram 480 metrus garas un apmēram 3,5—6 metrus augstas) un  Veczemju alas. Interesants fakts, ka klinšu apkārtnē filmēja  Rīgas kinostudijas seriālu „Ilgais ceļš kāpās”.

Vēl viena pietura – Saulkrastu velosipēdu muzejs, kur atrodas vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā. Tur mēs redzējām gan vienu no pirmajiem divriteņiem – „augstratiem” Holandē 1886. gadā izgatavoto „Simplex”, gan Anglijā būvēto velosipēdu „Coventry” ar pirmajām piepūšamajām riepām, gan A. Leitnera pirmajā velosipēdu fabrikā Latvijā ražoto „Safety” tipa velosipēdu. Tālāk ekskursanti devās uz Dunti, kur apmeklēja Minhauzena muzeju, kurā piedalījās aizraujošā ekskursijā darbnīcā.

Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju apmeklēt ZBR .Tā ir lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē. Paldies skolas vadībai par brauciena organizēšanas atbalstu.

 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas skolotāja,

Jeļena Markova, bioloģijas skolotāja

Foto prezentācija