DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvi par dienu 08-03-2019

Nacionālais e-Twinning projekts „Es –putnu draugs!” veiksmīgi pabeigts

No 2019.gada 28. februāra līdz 01. martam Semara H Hotel Lielupe, Jūrmalā, notika ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs: «Mentoringa programma un projektu veidošana “eTwinning Skola” titula skolām, 2.daļa”, kurā Daugavpili pārstāvēja 16. vidusskolas pedagogi Karīna Gomola (mentorējamais) un Svetlana Rudjko (mentors), kā arī skolas vadības pārstāve Regīna Urbanoviča. Šāda veida apmācību semināri ir ļoti svarīgi, ņemot vērā gaidāmo izglītības reformu, kurā ir izvirzīti galvenie pamatizgtītības un vidējās izglītības kvalitātes kritēriji. Lasīt tālāk…

PuMPuRS

PuMPuRS projekta ietvaros 2019.gada 5.martā Rēzeknē notika konference “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Mūsu skola jau otro semestri īsteno projektu PuMPuRS. Konferences pirmajā daļā tika runāts par projekta mērķiem, uzdevumiem, dažādu skolu un pašvaldību pieredzi, par audzināšanu un sadarbību starp skolotāju, vecākiem, pilsētas institūcijām. Konferences otrajā daļā bija iespēja piedalīties darbnīcās un diskutēt par preventīvu darbu un starpinstitūciju sadarbību, par skolotāja lomu sabiedrībā un bērna dzīvē. Vienā no darbnīcas “Parunāsim” bija iespēja praktiski apgūt metodi Motivējoša intervija, kas atbalsta un rosina skolēnu pieņemt lēmumu. Konferences noslēgumā notika paneļdiskusija, kuras laikā varēja izteikt viedokli, uzdot jautājumus par turpmāko projekta PuMPuRS integrēšanu reģionā.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Ivanova

Lasīt tālāk…

«Per aspera ad astra»

Apsveicam

 

7.klašu komandu ar iegūto 2.vietu pilsētas jauno dabaszinātnieku spēlē-konkursā «Per aspera ad astra» («caur ērkšķiem uz zvaigznēm»)!

Komandas sastāvā: Rihards Pimanovs (7.a), Aleksandrs Ziļs (7.a), Ksenija Cvetinska (7.b), Daniels Maždžuls (7.b).

Paldies skolotājām Svetlanai Rudjko un Jeļenai Markovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!