DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē

Apsveicam ar panākumiem

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē

 

17.martā Daugavpils Universitātē jau septīto reizi notika Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā arī mūsu skolas audzēkņi prezentēja savu pētījumu.

Mēs esam gandarīti ar sasniegtajiem rezultātiem.

Nozarē “Matemātika”11. klases skolniece Jelizaveta Baranovska ar darbu “Spēles “11” uzvaras stratēģija” ieguva 2. vietu (zinātniskā vadītāja Tatjana Garbuza).

Nozarē “Veselības zinātne” 11. klases skolnieces Olga Kaļiņina un Olga Naumova ar darbu “Asinsspiediena un pulsa izmaiņas humanitāro un eksakto priekšmetu stundu ietekmē” ieguva 2. vietu (zinātniskā vadītāja Ruta Puida).

Nozarē “Veselības zinātne” 12. klases skolnieks Maksims Jurinovs un 10. klases skolnieces Veranika Trubovich, Diana Božko ar darbu “Kalcija karbonāta avoti dabā – uztura bagātinātāji” ieguva 3. vietu (zinātniskā vadītāja Jeļena Markova).

Nozarē “Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums”  11. klases skolniece  Svetlana Plečkena ar darbu “Atpūtas vietas Daugavpilī 20.gs. 20.-30. gados” ieguva atzinību (zinātniskā vadītāja Jeļena Bernāne).

J.Baranovskas, O.Kaļiņinas, O.Naumovas, Maksima Jurinova, Veranikas Trubovich un Dianas Božko pētnieciskie darbi ir izvirzīti uz Latvijas 41. izglītojamo zinātnisko konferenci, kura norisināsies Rīgā šī gada 21.– 23. aprīlī.