DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Nauma diena

8.decembrī pie mums notika tradicionālā darbnīca pilsētas skolu 6.klašu skolēniem “Nauma diena”. Naums tiek uzskatīts par zināšanu aizbildni. Šajā dienā, 14.decembrī (pēc vecā stila – 1.decembrī), pēc ražas novākšanas un darbiem, kas saistīti ar sagatavošanos ziemai, pusaudžus atdeva mācībās. Tāpēc darbnīcu mēs vienmēr novadām decembrī, un vienmēr tā veltīta nozīmīgam notikumam literatūrā vai valodniecībā. Tā kā šogad tiek atzīmēta krievu sakāmvārdu un parunu apkopotāja Vladimira Dāla 250.dzimšanas diena, radošās darbnīcas tēma bija “Sakāmvārds – gudrības pakāpiens”. Ne katrs cilvēks pratīs pastāstīt pasaku vai nodziedāt dziesmu, bet jebkurš var sarunā izmantot sakāmvārdu vai parunu, pats to nepamanot. Ne velti tautā saka: “Bez sakāmvārda valoda nerit”. Sakāmvārdi un parunas padara valodu spilgtu, bagātu un izteiksmīgu. Izglītots cilvēks šos folkloras žanrus vienmēr pratīs pareizi lietot savā valodā.

Skolēniem tika piedāvāts atpazīt sakāmvārdu pēc dotās ilustrācijas (starp citu, ilustrācijas zīmēja mūsu skolas 6.B klases skolēni), ielikt trūkstošo vārdu sakāmvārdā. Daudzus sakāmvārdus mēs zinām saīsinātā veidā, tāpēc viens no uzdevumiem bija atjaunot to sākotnējo variantu. Piemēram, sakāmvārds “Veselā miesā vesels gars” skanēja “Veselā miesā vesels gars – reta parādība”.

Šogad darbnīcā piedalījās 11 pilsētas skolu komandas, kā arī trīs mūsu skolas komandas (6.A un 6.B), kuras sacentās ārpus konkursa. Man gribētos ticēt, ka visi dalībnieki, kuri piedalījās Nauma dienas pasākumā, saprata pašu galveno – lietot savā valodā sakāmvārdus un parunas nenozīmē būt vecmodīgiem, bet gan būt izglītotiem. Tikai lietojiet tās vajadzīgajā vietā un atcerieties, ka “vārds nav zvirbulis: ja izspruks, vairs nenoķersi!”

 

Žanna Ugarenko, krievu valodas un literatūras MK vadītāja