DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvi par mēnesi Декабрь, 2016

Apsveikums Ziemassvētkos

Nauma diena

8.decembrī pie mums notika tradicionālā darbnīca pilsētas skolu 6.klašu skolēniem “Nauma diena”. Naums tiek uzskatīts par zināšanu aizbildni. Šajā dienā, 14.decembrī (pēc vecā stila – 1.decembrī), pēc ražas novākšanas un darbiem, kas saistīti ar sagatavošanos ziemai, pusaudžus atdeva mācībās. Lasīt tālāk…

Pilsētas konkurss «Ziemassvētku fantāzija»

Apsveicam

7.klašu skolnieces Inesi Saičenko (7.b), Lanu Daškeviču (7.a), Mariju Cvetinsku (7.a) ar iegūto 2.vietu pilsētas konkursā «Ziemassvētku fantāzija»!

Paldies skolotājai Galinai Želabovskai  par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Pilsētas konkurss “Pop-clips – 2016”

 

Apsveicam

Daugavpils 16.vidusskolas skolēnus ar iegūto 1.vietu pilsētas konkursā “Pop-clips – 2016”.

  

  Lasīt tālāk…

Zinātniski pētnieciskie  lasījumi

1. un 2. decembrī skolā notika 11. klases skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi. Šo lasījumu mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par pētniecisko darbību. Pavisam tika iesniegti 27 darbi deviņās sekcijās. Lielākā skolēnu interese bija par valodniecību. Skolēni pētīja arī psiholoģijas, vēstures, kulturoloģijas, socioloģijas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, matemātikas un informātikas jautājumus. Visus skolēnu darbus vērtēja žūrija. Lasīt tālāk…

Pilsētas 38.Bioloģijas olimpiāde

Apsveicam

mūsu skolas skolēnus ar panākumiem pilsētas 38.Bioloģijas olimpiādē:

Maksims Jurinovs (12.kl.) — 2.vieta

Anita Magrina (11.kl.) — 3.vieta

Olga Naumova (11.kl.) — 3.vieta

Jevgenijs Pitkevičs (9.b kl.) — 3.vieta

Laura Matuseviča (9.a kl.) — atzinība

Valentīns Petrusevičs (9.b) — atzinība

Paldies skolotājām Jeļenai Markovai un Rutai Puidai  par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Pilsētas Ekonomiskā spēle

 

Apsveicam

4.a  klases komandu ar iegūto 2.vietu pilsētas Ekonomiskajā spēlē!

Komandas sastāvā: Germans Mikulovs, Jaroslavs Šeršņovs, Irina Zenkova, Adriana Vanagele, Olesja Bogdane, Anastasija Stehnovska-Slavska.

Paldies skolotājai Allai Nipānei  par skolēnu sagatavošanu spēlei.

Par nākamo pirmklasnieku reģistrāciju

 

 

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2017./2018. mācību gadā.

Pilsētas krievu valodas konkurss spēle „Literārā Daugavpils”

Apsveicam

7. klašu komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas konkursā “Literārā Daugavpils”

Komandas sastāvā: Anatoliy Khokhlov (7.B), Iļja Andrejevs (7.B), Diana Tiliševska (7.B), Lana Daškeviča (7.A), Nikoļa Matjuhina (7.A), Jevgenijs Vilcāns (7.A). Paldies skolotājām Valentīnai Lipkovičai un Žannai Ugarenko par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Aizdedzam pirmo Adventes sveci

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventes svētdienām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā Adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.

Katru gadu 1. Adventes svētdiena iekrīt citā datumā.  Lasīt tālāk…