DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

UNESCO nedēļa

No 10. līdz 16. oktobrim Latvijā noritēja UNESCO nedēļa. Tā bija veltīta 25. gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Pasākumos, kas bija veltīti šai nedēļai, tika cildināti Latvijas dārgumi, ar ko varam lepoties visā pasaulē.

Mūsu skolas izvirzītais pasākums bija „Mantojuma skapis”, kas ir kā simbols mūsu katra identitātei. Tas  sastāv no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām.

Šīs nedēļas aktivitātes:

  • 10.- 14. oktobrī — klases stundas par tēmu „Nacionālā  savdabība  mūsu novadā”.
  • 13. oktobrī — viktorīna vidusskolēniem „Vienoti dažādībā”.
  • 14. oktobrī — piedalīšanās pilsētas pasākumā – jauniešu mākslas izstādē “Piemineklis tagadnei”.

Viktorīnā „Vienoti dažādībā ” piedalījās 6 skolēni no katras vidusskolas klases. Uzdevumi bija saistīti ar tautībām, kas dzīvo mūsu pilsētā. Jautājumi bija par dažādu tautību etniskās dzimtenes simboliem, pazīstamiem cilvēkiem, kultūru, ģeogrāfiju. Vislabāk veicās ar karogu atpazīšanu un valstu ģeogrāfisko izvietojumu, bet vislielākās grūtības sagādāja  jautājumi par ievērojamiem cilvēkiem.

1. vietu šajā viktorīnā izcīnīja 12. klases skolēni, 2. un 3. vietu dalīja 10. un 11. klases komandas.

Sociālzinību un vēstures skolotāja Jeļena Bernāne