DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvi par mēnesi Апрель, 2016

Vizuālās mākslas olimpiāde “Mana pilsēta”

Apsveicam

Daugavpils 16.vidusskolas skolēnus ar panākumiem pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē “Mana pilsēta”!

1. vieta – Valentīns Petrusevičs (8.b)

2. vieta – Diana Marhiļeviča (5.b)

Paldies skolotājām Gaļinai Želabovskai un Jadvigai Osipovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Konkurss “IT ceļš”

22.aprīlī Daugavpils krievu vidusskolā-licējā notika konkurss “IT ceļš”. Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus radošajam darbam informāciju tehnoloģiju jomā, dot iespēju ieinteresētiem skolēniem un studentiem apmainīties ar savām idejām un darba pieredzi, stimulēt patstāvīgo darbu šādās jomās: programmatūras un algoritmu izstrāde; WEB-dizains/ tīmekļa vietņu izstrāde; multimediju tehnoloģijas.

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja Anatolijs Hohlovs (6.b). Viņš prezentēja animācijas filmu „Pozitīvā uzvedība”, par kuru ieguva 1.vietu multimediju tehnoloģiju jomā. Iepriecina, ka aug gudri jaunieši, kas savu nākotni redz IT jomā un ir spējīgi izstrādāt nopietnu darbu.

Veiksmi, jaunus atklājumus un gandarījumu no paveiktā! Apsveicam!

    

Baseini

No š.g. 1. maija lielais un mazais baseini nestrādā.

Rīgas teātra izrāde skolā

Š.g. 27.aprīlī plkst. 12.30 skolas aktu zālē notiks Rīgas teātra izrāde «Īkstītes jaunie piedzīvojumi». Tiek aicināti sākumskolas skolēni.

Vieglatlētikas sacensības «Vidusskolu kauss»

Apsveicam

16. vidusskolas skolēnus ar panākumiem vieglatlētikas sacensībās «Vidusskolu kauss»!

1.vieta – meiteņu komanda: Jūlija Matvijenko (12.), Veronika Baltkaula (12.), JūlijaTarvide (12.), Anastasija Lobačova (12.), Marina Kuprijanova (10.).

Jūlija Matvijenko1.vieta lodes grūšanā, 2.vieta 1000 m distancē.

Veronika Baltkaula1.vieta 50 m distancē, 1.vieta tāllēkšanā.

JūlijaTarvide 1.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 400 m distancē.

Anastasija Lobačova2.vieta lodes grūšanā.

2.vieta – zēnu komanda: Valdis Kromans (11.), Vadims Dzjubenko (12.), AleksandrsVisockis (10.), Deniss Stepanovs (10.), Maksims Jurinovs (11.), Ņikita Stepanovs (12.).

Valdis Kromans3.vieta tāllēkšanā.

Vadims Dzjubenko2.vieta lodes grūšanā.

AleksandrsVisockis 1.vieta 50 m distancē.

Deniss Stepanovs3.vieta 1500 m distancē.

Paldies skolotājām Oksanai Gedzjunai un Ludmilai Mantulovai par skolēnu sagatavošanu sacensībām.

Konkurss “Latviešu valodas sprints”

Apsveicam

2.b klases komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas konkursā mazākumtautību skolu 2.klašu skolēniem „Latviešu valodas sprints”!

Komandas sastāvā: Evelina Beluse, Aleksandra Guļtjajeva, Arianna Puzirevska, Mihails Puhovs.

Paldies skolotājām A.Anufrijevai un Z.Ņikitinai par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Latgales reģiona 13. atklātā matemātikas olimpiāde

Apsveicam

4.b klases skolnieku Maksimu Orlovu ar iegūto atzinību Latgales reģiona 13. atklātajā matemātikas olimpiādē 4.klasei!

Paldies skolotājai Alīnai Boleiko par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

27.aprīlī – Vecāku diena

27. aprīlī skolā notiks Vecāku diena.

 

Vecāku individuālas tikšanās  ar  priekšmetu skolotājiem:      15:00 – 17:30

 

Vecāku sapulces:

1. – 2.kl.      17:30     kabinetos

3. – 8.kl.      18:00     kabinetos

9. – 12.kl.    17:30     kabinetos

 

Vecāku  tikšanās ar skolas vadību:

3. – 8. kl.     17:30      aktu zālē

Skolas vadība

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie jaunā mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Šī gada 26.aprīlī plkst. 17.00 tiekat aicināti uz tikšanos ar skolas vadību, kas notiks skolas aktu zālē.

Skolas vadība

Atklātais pasākums «Grāmatu pasaulē»

20. aprīlī plkst. 13:20 Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē notiks atklātais pasākums sākumskolas posmam «Grāmatu pasaulē».

Tiek aicināti klases audzinātāji un direktoru vietnieki audzināšanas jomā.