DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolēni iepazīstas ar Daugavpils pašvaldības darbu

Daugavpils skolu skolēni labprāt izmanto pašvaldības piedāvāto iespēju iepazīties ar Daugavpils Domes darbu. Projektu nedēļas ietvaros , 24. un 25. februārī  Domi apmeklēja 16. vidusskolas divas skolēnu grupas.

Ekskursijas laikā skolēni uzzina, kā strādā pašvaldība, kā norit pašvaldības vēlēšanas un kas ietilpst Domes deputāta pienākumos. Jaunieši tiek informēti par iespējām, ko pašvaldība piedāvā jauniešiem un viņu organizācijām. Ir iespēja tikties ar Domes priekšsēdētāju un pasēdēt viņa  krēslā un iejusties pilsētas vadītāju lomās.

25. februārī Domē viesojās 16. vidusskolas 10. klases audzēkņi. Viņi interesējās, kā kļūt par deputātu, kādām īpašībām jābūt politiķim. Pie Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša tika runāts par profesijas izvēli, par to, kā jaunieši redz savu nākotni. Bija uzdots jautājums, kā tas ir- būt par pilsētas mēru, kā arī par to, ar kādiem jautājumiem  nāk cilvēki uz pieņemšanām.

Daugavpils Dome aicina arī citu skolu skolēnus apmeklēt Domi.

Domes apmeklējumu izglītības iestādes var pieteikt sazinoties ar Domes sabiedrisko attiecību nodaļu. Kontaktpersona Inese Andiņa, tālr. 65404349, e-pasts inese.andina@daugavpils.lv.

Sabiedrisko attiecību un  mārketinga nodaļa